Resolusi 10 Sidang Pleno

Bismillah.

Berikut adalah 10 resolusi sidang pleno yang bakal dibentangkan bersama Pegawai Kanan USIM:-

1- PENDIRIAN USIM TERHADAP PINDAAN AUKU (2009) DAN PENGAPLIKASIAN TERHADAP WARGA USIM SECARA KOLEKTIF

2- KAJIAN SEMULA TERHADAP KEBERKESANAN DAN PEMAHAMAN SISTEM PENGURUSAN DI USIM

3- PENILAIAN DAN PENAMBAHBAIKKAN SISTEM PENGURUSAN AKADEMIK YANG SEDIA ADA

4- PEMERKASAAN SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN YANG MELIBATKAN PERBELANJAAN PELAJAR

5- USIM SEBAGAI QUDWAH KEPADA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DALAM KEBUDAYAAN DAN KESENIAN ISLAM YANG SEBENAR

6- PENUBUHAN JAWATANKUASA PERUNDINGAN MAHASISWA USIM (JPMU) SEBAGAI MEDIUM PENGIMBANG SUMBANGAN MAHASISWA

7- PEMERKASAAN ETIKA PEMAKAIAN DAN SAHSIAH DIRI TANPA MENGIRA JANTINA

8- MEMANTAPKAN KEGIATAN KEROHANIAN DALAM MENDEPANI MASALAH SOSIAL YANG MERUNCING

9- PENGGALAKAN PENGLIBATAN WARGA KAMPUS DALAM AKTIVITI SUKAN DAN REKREASI

10- AGENDA BERTINDAK DAN PEMURNIAN RESOLUSI MELALUI SIDANG PLENO

Ahli Persidangan Sidang Pleno

Sempena KARSIS 2009

2 thoughts on “Resolusi 10 Sidang Pleno

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s