Belajar di Rumah Lebih Baik Belajar di Sekolah: Satu Perdebatan

23 September 2008, 5.00 petang. Alhamdulillah, giliran kumpulan aku berdebat tentang tajuk yang agak keliru ketepatan maksudnya. “Belajar di Rumah Lebih Baik Belajar di Sekolah”, dalam bahasa arab. Kumpulan aku sebagai barisan pembangkang yang sejati. Aku, mahmud, shahmazan dan amin. Barisan kerajaan terdiri jelitawan yang tegah dengan hujah mereka. Aliya, salwani, ilyan dan faizah.

Awal perdebatan, Ketua Kerajaan (Aliya) telah menerangkan gagasan dan tafsirannya yang agak cantik. Beliau mendefinisi perdebatan ini kearah tarbiyyah (belajar itu) dan mengekalkan 3 indikator yang baik iaitu pendidikan (Aliya), ekonomi (Salwani) dan Kemasyarakatan (Ilyan).

Bagi pihak pembangkang, tajuk ini telah disalah tafsirkan oleh pihak kerajaan. Sepatutnya, pendefinisian kearah ulangkaji pelajaran bukannya tarbiyyah. Disebabkan itu, kami dipihak pembangkang hanya menunggu kesalahan atau kekalutan pihak kerajaan dalam membentang semua isi atau idea mereka yang sememangnya jauh tersasar. Alahai pihak kerajaan.

Kesimpulannya, kedua-dua pihak memang terbaik mempersembahkan idea mereka. Cuma disebabkan kefahaman dan pentafsiran gagasan yang seawal perdebatan jauh tersasar menyebabkan perdebatan menjadi kurang meriah. Paling meriah pun para penonton (rakan kelas).

Apa kata anda tentang tajuk perdebatan ini?